Futsalregler for voksne

Lær reglerne i futsal at kende, og få endnu mere glæde af den fantastiske form for fodbold.

Futsal minder på mange måder om almindelig udendørs fodbold, men der er enkelte forskelle i reglerne.

Futsal liga dommer Brian Bedsted har her lavet en pixie version af futsal reglerne for voksne.

Regler i Futsal

Bolden:
Bolden skal være en ægte futsalbold af godkendt fabrikat.

Spillernes antal:
Et hold består af fem spillere, hvoraf én skal være målmand, plus indtil 9 udskiftningsspillere.

En kamp kan ikke begynde, hvis et af holdene består af færre end 3 spillere. Kampen afbrydes, hvis et hold har mindre end 3 spillere på banen.

Udskiftning:
Der er flyvende udskiftning, som skal foregå i udskiftningsområdet.

Alle udskiftningsspillere skal have overtræksveste på, der adskiller sig fra de 2 hold på banen.

Spilleren, der bliver skiftet ind, må ikke træde ind på banen, før den udskiftede spiller
helt har forladt denne, og ved udskiftningen skal overtræksvesten afleveres til den udskiftende spiller (den må ikke kastes). Overtrædelse medfører gult kort, til den spiller som træder for tidligt ind på banen. Der kan ikke skiftes ud under en timeout.

Spillernes udstyr:
Der skal bæres benskinner, benskinner skal være dækket af strømperne.

Dommere:
En futsalkamp afvikles med to dommere (en dommer og en assisterende dommer).

Spilletid:
Holdene har ret til at bede om en 1-minuts time-out i hver halvleg.

Hver kamp spilles af 2 halvlege på hver 20 minutter effektiv spilletid. Tiden stoppes hver gang bolden er ude af spil.

Spillets igangsættelse:
Dommeren trækker lod ved at kaste en mønt i vejret. Holdet, som vinder lodtrækningen, bestemmer hvilket mål det vil angribe i 1. halvleg. Holdet, som taber lodtrækningen, giver bolden op.

Modspillerne skal være minimum 3 meter fra bolden, indtil den er sat i spil. Bolden er i spil, når sparket er taget, og bolden bevæger sig fremad.

Bolden i og ude af spil:
Bolden er ude af spil, når:

  • Den fuldstændig har passeret sidelinjen eller mållinjen, uanset om det sker på jorden eller i luften.
  • Dommerne har standset spillet.
  • Den rammer loftet.

Bolden er i spil i alle andre situationer, også når:

  • Den springer tilbage fra en målstang eller overligger og forbliver på banen
  • Den rammer en af dommerne, når de er på banen.

Betingelser for scoring af mål:
Et mål er scoret, når hele bolden har passeret mållinjen mellem målstængerne og under overliggeren, forudsat at der ikke foreligger nogen lovovertrædelse af det hold, som har scoret.

Utilladelig spillemåde:
Ifølge fodboldlovens §12 dømmes der direkte frispark, hvis en spiller:

Glider ind i et forsøg på at spille bolden, når den bliver spillet eller forsøgt spillet af en modspiller (glidende tackling), undtagen målmanden i eget straffesparksfelt, medmindre han optræder hensynsløst og udøver unødig styrke i tacklingen.
Får fysisk kontakt med en modspiller før bolden - i et forsøg på at erobre den.

Personlig straf:
Det gule kort anvendes for at signalere, at en spiller eller en udskiftningsspiller er blevet advaret.

Det røde kort anvendes for at signalere, at en spiller eller en udskiftningsspiller er blevet udvist. Ved brug af rødt kort skal den udviste spiller forlade banens umiddelbare nærhed. Han/hun må erstattes af en medspiller to minutter efter, at den udviste spiller har forladt banen.  Holdet er en mand i undertal indtil modstanders næste mål eller maksimalt to minutter. Holdet skal selv stå for at sætte en spiller på banen, der behøver ikke være stop i spillet.

Frispark:
Ved frispark skal modspillerne være mindst 5 meter fra bolden, indtil den er sat i spil. Bolden er i spil, når den er blevet sparket eller rørt.

Ved frispark i eget straffesparksfelt skal modspillerne være uden for feltet. Indirekte frispark til det angribende hold i straffesparksfeltet tages på straffesparksfeltets forreste linje, tættest på det sted, hvor forseelsen blev begået.

Frispark skal tages inden 4 sekunder fra det tidspunkt, hvor bolden er anbragt på det sted, hvorfra frisparket skal tages. Overskrides de 4 sekunder, er der indirekte frispark til modspillerne. Afstandsreglen ved frispark er 5 meter.

Straffespark:
Med undtagelse af målmanden, og den spiller der tager straffesparket, skal øvrige spillere være mindst 5 meter fra straffesparksmærket, bagved eller ved siden af dette. Målmanden skal være i målet, men må bevæge sig frit på stregen.

Indspark:
I det øjeblik bolden spilles, skal sparkeren:

  • Have en fod på sidelinjen eller på gulvet uden for banen.
  • Sparke til bolden, der skal ligge stille, enten på det sted på banen, hvor bolden gik ud af banen, eller på gulvet udenfor, dog højest 25 centimeter ude fra dette sted.

Bolden sættes i spil inden for 4 sekunder efter dommeren har givet signal. Bolden er i spil, når den er kommet ind på banen

Udføres sparket ikke korrekt eller overskrides de 4 sekunder, vendes spillet med et indspark til modsatte hold fra samme sted.

Målkast:
Ved målspark, der udføres som målkast, skal modspillerne være uden for straffesparksfeltet, indtil bolden er sat i spil. Kastes bolden ved målkast direkte i modspillernes mål, dømmes der målkast til modspillerne.

Målmanden må kun kontrollere bolden på egen banehalvdel i 4 sekunder. Overskrides de 4 sekunder, er der indirekte frispark til modspillerne. Målmanden må ikke spille bolden igen på egen banehalvdel før den er rørt af en modspiller, eller har været ude af spil.

I så fald dømmes indirekte frispark til modspillerne, fra det sted hvor målmanden spillede bolden for 2 gang.

Bliver målkastet ikke udført korrekt tages det om, men de 4 sekunder starter ikke forfra.

Hjørnespark:
Bolden placeres inden for hjørnefeltet. Afstandsregel ved hjørnespark er 5 meter. Bolden er i spil, når den bevæger sig.

Hjørnesparket skal tages inden 4 sekunder, fra det tidspunkt dommeren giver signal. Overskrides de 4 sekunder, er der indirekte frispark til modspillerne.

Bliver sparket ikke udført korrekt tages det om, men de 4 sekunder starter ikke forfra.

Akkumuleret fejl:
Alle direkte frispark/fordele eller straffespark tæller som akkumuleret fejl. Et hold kan begå 5 fejl/frispark i hver halvleg. Ved det 6. og frem dømmes et akkumuleret, som udføres uden mur og 10 meter midt fra målet. Der nulstilles ved halvleg.

Reglerne ligger i tråd med UEFAs officielle futsal regler.